Shioda Yasuhisa Sensei- Zabrze 2011

View more

Dayto Ryu w Bumeikanie- 2009

View more